Winner Medical Co., Ltd
Winner Medical Co., Ltd

Betydelsen av personliga engångsprodukter av ren bomull för en hållbar social utveckling

Global uppvärmning har blivit ett viktigt hinder för en hållbar utveckling av den mänskliga ekonomin och samhället. Att kontrollera utsläppen av föroreningar och växthusgaser är vad vi måste lägga stor vikt vid. Spårkomponenterna i atmosfären som bidrar till växthuseffekten kallas växthusgaser. H2O och CO2 som redan finns i atmosfären är naturliga växthusgaser. Det är under deras agerande som den mest lämpliga miljötemperaturen för jordens organismer bildas, så att livet kan överleva och föröka sig på jorden. Om det inte finns någon atmosfär och dessa naturliga växthusgaser, kommer jordens yttemperatur att vara 33 ℃ lägre än den är nu, och människor och de flesta djur och växter kommer att möta en existentiell kris. Den främsta orsaken till den globala uppvärmningen är den snabba ökningen av koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på grund av överanvändning av energi och överexploatering av naturresurser i processen för mänsklig utveckling. Dessa växthusgaser delas in i sex kategorier: koldioxid, metan, dikväveoxid (N2O), fluorkolväten, perfluorkolväten och svavelhexafluorid. Koldioxidföroreningar avser koldioxidföroreningar. Kol i kolföroreningar hänvisar i allmänhet till organiska kolkällor. Tillväxten av mikroorganismer kräver en stor mängd organiska kolkällor. Om mänskliga aktiviteter släpper ut ett stort antal organiska kolkällor och fosfor kommer det att orsaka konsekvenser som havsröda tidvatten. Koldioxid produceras genom att bränna kol. Den så kallade "kolföroreningen" avser främst förorening av koldioxid. Med fördjupningen av industrialiseringsprocessen är det ett obestridligt faktum att ett stort antal växthusgaser, främst koldioxid, släpps ut, vilket gör att den globala temperaturen stiger och klimatet förändras.


1. Fördelarna med att odla bomull

Kolföroreningar kommer oundvikligen att ha en viss inverkan på jordens ekologiska miljö och människors fysiska och mentala hälsa. Så hur ska vi lösa utsläppen av kolföroreningar?


Huvudkomponenten i bomull är cellulosa (över 90 %), och huvudkomponenten i PP kemiskt nonwoven tyget är polypropen. Enligt den ideala situationen att de två är helt förbrända för att avge koldioxid, släpper förbränning av 1 kg bomull ut cirka 1,630 kg koldioxid och förbränning av 1 kg polypropen släpper ut cirka 3,143 kg koldioxid, det vill säga polypropen & #39;s koldioxidutsläpp är ungefär 2 gånger än bomull. Ett särskilt uttalande krävs: bomull är en förnybar fiber och koldioxiden som genereras efter förbränning kommer att absorberas av bomullsfibrer med samma vikt, det vill säga nollutsläpp kan faktiskt uppnås. PP-polypropen är ett petroleumderivat och är inte förnybart, och koldioxiden som produceras efter förbränning är ett verkligt utsläpp.


2. Bomull som används av Winner Medical

Att odla bomull kan ge noll utsläpp, så låt oss ta en titt på bomullen som används av Winner Medical. Winner Medical använder jordvänlig biologiskt nedbrytbar och komposterbar bomull, och dess 100 % bomullsprodukter är också biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Från bomull till varje bomullsprodukt, inga kemikalier och konstgjorda tillsatser tillsätts för att bibehålla bomullens naturliga styrkor och fördelar.


I produktionsprocessen av vår grossist bomullsprodukter, vi väljer inte bara naturlig råbomull från hela världen, utan vi kommer också att använda den unika avancerade spunlace nonwoven-teknik för att bättre bibehålla bomullens naturliga egenskaper, samtidigt som användarna får den mjukaste touchen. Winner Medical följer strikt säkerhetsstandarderna för medicinska bomullsprodukter och är alltid engagerade i att upprätthålla de höga produktionsstandarderna för våra bomullstygprodukter för att skydda våra konsumenters hälsa.


< p>Våra nedbrytbara och komposterbara bomullsvårdsprodukter produceras i medicinska rena verkstäder och de främjar en mer miljövänlig och hållbar ekologi. Som en av de professionella grossistleverantörerna av produkter för personlig vård i Kina hoppas Winner Medical ge dig hälsosam, bekväm, säker och hög -kvalitetsprodukter, och ger i slutändan en tillfredsställande användarupplevelse och användarbild.

Relaterade produkter
Relaterade artiklar