Winner Medical Co., Ltd
Winner Medical Co., Ltd

Feminin hygienmarknad


Den kvinnliga hygienmarknaden, som inkluderar tamponger, dambindor, menskoppar och vaginalvårdsprodukter, utgör en betydande andel av marknaden för personlig hygien över hela världen. Enligt statistik från Statista var den globala marknaden för kvinnlig hygien 37 miljarder US-dollar 2020, och den årliga tillväxttakten låg kvar på 2,95 %. Under de närmaste åren kommer marknaden att upprätthålla en stabil tillväxttrend. Det uppskattas att den globala marknaden för kvinnlig hygien kommer att vara cirka 45,4 miljarder US-dollar år 2026.

Det kan hittas från ovanstående data,  produkter för kvinnors hygien som kvinnors dagliga nödvändigheter, där är en enorm marknadskapacitet och en viss grad av stelhet i efterfrågan.


Faktorer som påverkar den globala marknaden för feminina hygienprodukter

1. Disponibel personlig inkomst

Ett lands ekonomi avgör den disponibla inkomsten per capita. I utvecklade länder som Nordamerika och Europa har kvinnor den högsta disponibla inkomsten, så de är friare att välja kvinnliga sanitetsprodukter. I tredjeländer är kvinnors disponibla inkomst naturligt låg, så det finns en begränsning av deras konsumtionsutgifter för kvinnliga sanitetsprodukter.


2. Demografisk struktur

Den demografiska strukturen är en annan viktig faktor i tillväxten av den globala marknaden för hygienprodukter för kvinnor. Det uppskattas att från 2019 till 2024 är CAGR för den kvinnliga befolkningen i åldern 15-50 som följer: Amerika kommer att växa med 2% -4%. Afrika växte med 14,1 %. I framtiden kommer Indien att uppnå den största tillväxttakten, och Kina kommer att bli världens största marknad för hygienprodukter för kvinnor.


3. Kulturella preferenser

På grund av inflytandet från den nationella kulturen är kvinnors val av feminina sanitetsprodukter också något annorlunda. I västerländska länder är användningen av tamponger mycket hög och står för 20 % av de kvinnliga hygienprodukterna. I östliga länder som Kina och Indien används massabindor i högre takt.


4. Varumärkeslojalitet

Enligt undersökningen sa mer än tre fjärdedelar av kvinnliga konsumenter att de alltid köper hygienprodukter för kvinnor av samma märke. Olika åldersgrupper har olika nivåer av varumärkeslojalitet. Medelålders kvinnor har högre varumärkeslojalitet. Därför, om ett varumärke vill skaffa nya konsumenter, bör produkter utvecklas från fler vinklar. Det blir bättre för ett varumärke att ha en stabil leveranskedja och en leverantör med marknadsinsiktsförmåga, så att varumärkets marknadsandel kan fortsätta växa.


< h2>Marknadstrender för kvinnlig hygien: gå naturligt och hållbart, en nisch inte längre

Enligt Technavio kommer marknaden för ekologisk och naturlig kvinnlig vård att uppleva en positiv inverkan,  marknaden är redo att växa med 770,61 miljoner USD under 2020-2024, med en CAGR på nästan 7 % under prognosperioden. 


Vad är naturligt hygienprodukter för kvinnor? Naturliga feminina hygienprodukter är strikt säkerställda att råvarorna är naturliga. Vanliga naturliga råvaror är främst bomull och växtfiber. Utöver de naturliga fibrer som används, betonar många populära produkter på marknaden också den biologiska nedbrytbarheten.


Trenden med hygienprodukter för kvinnor mot naturligt och miljöskydd är resultat av flera faktorer.

  • Europeiska unionen och USA:s regeringar har föreslagit politik för att begränsa användningen av engångsplaster, inklusive hygienprodukter för kvinnor.

  • Konsumenternas medvetenhet om miljöskydd har ökat och de är villiga att betala höga priser för verkligt miljövänliga produkter .

  • Större varumärken för hygienprodukter för kvinnor ansluter sig gradvis till marknaden för naturliga hygienprodukter, säljer miljövänliga hygienprodukter för kvinnor, uppfyller sitt sociala ansvar som företag, och samtidigt tid att få nya konsumenttrender.


Hur  Kan jag starta ett riktigt kvinnligt hygienföretag?

Tekniken för sanitetsbindor är inte alltför komplicerad. Generellt är produkter i grunden uppdelade i överfolie, absorberande kärna, underfolie och lim. Produkter på marknaden är i allmänhet uppdelade i naturligt ytskikt (ren bomull) och syntetiskt ytskikt enligt skillnaden i ytskiktsmaterial och processer. Även om processen inte är komplicerad innebär de snabba produktförändringarna att byte av utrustning också kräver stora investeringar. Man kan se att investeringen i själva sanitetsbindsverksamheten inte är låg.


Därför som ett varumärke som vill utvecklas kraftfullt inom de feminina hygienprodukterna marknaden måste den ha en stabil produktionskapacitetsleverantör med en integrerad leveranskedja och ha en stark FoU- och marknadsinsiktsförmåga. Sist men inte minst,  Leverantörens sociala ansvar bör också ligga i linje med varumärkets positionering.


Winner Medical's Feminine Hygiene Products Wholesale

h2>

Det börsnoterade företaget, Winner Medical som är den främsta ODM & OEM kosmetiktillverkaren i Kina med mer än 30 års medicinsk erfarenhet. Winner Medical äger hela försörjningskedjan från bomull 100 % bomull spunlace non-woven tyg till färdiga feminina vårdprodukter, och att leverera till fortune global 500.


Börja med en enkel men fast dröm, att vägleda människor att hålla sig borta från kemiska stimuli och sedan återgå till ett hållbart och hälsosamt liv. Winner Medical är villiga att arbeta med dig för att skapa en hållbar värld. 


Relaterade artiklar